Get Adobe Flash player


Super-Mata

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najwyższych właściwościach izolacyjnych
Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:
  • dachów skośnych pomiędzy krokwiami,
  • poddaszy użytkowych i nieużytkowych
  • podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami,
  • drewnianej konstrukcji szkieletowej

Prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej dachu ma istotne znaczenie w późniejszym użytkowaniu domu. Nie wystarczy tylko zaizolować dach, ale należy dobrze wykonać wszystkie prace, aby przyniosły one wymierne efekty a poniesione nakłady na mate-riały izolacyjne zwróciły się szybciej dzięki oszczędnościom w kosztach ogrzewania.Źle wykonana izolacja dachu może spowodować powstawanie grzybów i pleśni oraz znacząco obniżyć właściwości termoizolacyjne przegrody.

Etapy montażu

  
Odmierzamy odcinki wełny równe odległości pomię-dzy krokwiami z 2 cm naddatkiem. Umieszczamy wełnę pomiędzy krokwiami a na-stępnie zabezpieczamy lin-ką lub sznurkiem. Przybijamy poziome łaty mocując je do poszczególnych krokwi lub montujemy ruszt stalowy, składający się z wieszaków dystansowych oraz profi li nośnych typu C.
  
Pomiędzy stalowe profi le lub łaty układamy drugą warstwę wełny. Montujemy na całej po-wierzchni poddasza folię paroizolacyjną Stopair z 10 cm zakładem. Na zaizolowaną powierzch-nię przykręcamy płyty gip-sowo-kartonowe.

więcej >> www.isover.pl

 


Copyright felix.pl © 2014. All Rights Reserved.