Get Adobe Flash player
Zastosowanie
 
FAST NORMAL S dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do przyklejania płyt styropianowych na różnego rodzaju podłożach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku tj. beton, pustaki, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne itp.
 
Właściwości
 
Zaprawa klejowa FAST NORMAL S jest suchą mieszanką mineralną, modyfikowaną syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporną o zwiększonej elastyczności.
 
Przygotowanie podłoża
 
Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia, powierzchnie zawsze należy zagruntować FAST GRUNT U lub FAST GRUNT G.
 
Przygotowanie i sposób użycia
 
Zawartość opakowania wsypać do około 5,5 litra wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania jednolitej masy. Następnie pozostawić na około 10 minut i ponownie przemieszać przed użyciem (nie dolewać wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W trakcie robót konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut.
Przyklejanie płyt styropianowych możemy przeprowadzać na dwa sposoby. W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masę klejową nakładamy na płyty cienkowarstwowo za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8-10 mm, a następnie przyklejamy do ocieplanej ściany.
W wypadku muru nieotynkowanego zaprawę należy nakładać na płyty styropianowe metodą „obwodowo – punktową” tzn. przy pomocy kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 3-4cm oraz dodatkowo plackami w ilości 3-8szt. Wielkość placka powinna być uzależniona od od ich ilości.
Należy przestrzegać zasady, aby ilość kleju pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
Prawidłowo wykonane obwódki powinny być oddalone od krawędzi na tyle, aby po dociśnięciu płyty zaprawa klejowa nie wychodziła poza jej obrys.
Płyty styropianowe należy przyklejać ściśle jedna przy drugiej rozpoczynając od listwy cokołowej aż po dach z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
W przypadku konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia układu przy pomocy łączników mechanicznych ich montaż możemy rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych.
Zawsze dokładną ich ilość, rodzaj, oraz sposób rozmieszczenia powinien zakładać projekt docieplenia.
Najczęściej przyjmuje się min. 4szt na m².
W czasie prac bezwzględnie przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać zbyt silnego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.
 
Zużycie
 
Przyklejanie płyt styropianowych około 4,0 kg suchej masy na 1 m2.
 
Przechowywanie
 
Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.


Copyright felix.pl © 2014. All Rights Reserved.