Get Adobe Flash player

 

11. Montaż deski czołowej.

22. Montaż haków plastikowych: maksymalna odległość pomiędzy hakami powinna wynosić 70 cm.

33. Montaż haków plastikowych: należy pamiętać o zachowaniu spadku 2 -3 cm na 10 m instalacji.

44. Montaż wylotu: należy zaznaczyć na rynnie miejsce wykonania otworu.

55. Montaż wylotu: w rynnie należy wyciąć otwór w zaznaczonym uprzednio miejscu.

66. Montaż wylotu: na rynnę zakładamy wylot – najpierw należy zaczepić wypustki wylotu za tylną część rynny, a następnie zaczepić od strony frontowej.

77. Wykonanie wycięć w przyciętej rynnie: oryginalne rynny mają fabrycznie wykonane wycięcia, w które wchodzą wypustki znajdujące się na kształtkach łączących (łukach i łącznikach). W przypadku łączenia uciętej rynny (bez fabrycznie wykonanych otworów) należy zrobić odpowiednie wycięcia (długości 2,5 cm); rynny najlepiej ciąć piłką do metalu.

88. Montaż łączników.

99. Montaż łączników: łącznik należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Należy upewnić się, że wypustki łącznika znalazły się w wycięciach na końcach rynien.

1010. Montaż łączników: rynny są połączone ze sobą za pomocą łącznika w taki sposób, że zachowana jest między nimi odległość kompensacyjna (zaznaczona na łącznikach).

1111. Montaż łączników: haki muszą znajdować się po obu stronach łącznika w odległości 5 – 15 cm. Nie należy wsuwać rynny do łącznika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uszczelek.

1212. Montaż narożnika: narożnik należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Należy upewnić się, że wypustki łuku znalazły się w wycięciach na końcach rynien. Haki muszą znajdować się po obu stronach łuku w odległości 5 – 15 cm. Nie należy wsuwać rynny do łuku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uszczelek.

1313. Montaż fartucha okapowego: fartuchy okapowe należy zaczepić o wewnętrzne wywinięcie rynny i przybić do połaci dachowej. Fartuchy należy łączyć ze sobą na zakładkę o szerokości ok. 5 cm.

1414. Montaż zaślepki: zaślepkę zewnętrzną należy z boku docisnąć do końca rynny. Hak wspomagający powinien znajdować się w odległości 5 – 15 cm od zaślepki.

Punkty stałe wykonuje się, gdy długość ciągu rynnowego przekracza 15 m. Tworzenie punktów stałych zaleca się przede wszystkim na dachach kopertowych.

1515. Tworzenie punktów stałych (mocowanie rynny do haka PCV): należy wywiercić w haku i rynnie otwór i wkręcić w niego odpowiedni wkręt (3,5 x 15 mm). Punkty stałe wykonuje się na haku znajdującym się najbliżej środka rynny. Na każdym odcinku rynny powinien znajdować się jeden punkt stały.

1616. Tworzenie punktów stałych (mocowanie rynny do rynajzy metalowej): należy w rynnie wyciąć otwór, a następnie wsunąć do niego listek mocujący rynajzę. Punkty stałe wykonuje się na rynajzie znajdującej się najbliżej środka rynny. Na każdym odcinku rynny powinien znajdować się jeden punkt stały.

1717. Siatka zabezpieczająca: siatkę zabezpieczającą rynny przed zanieczyszczeniami należy wsunąć do rynny.


Copyright felix.pl © 2014. All Rights Reserved.